Auto-loading

Titan Mini Framework ile uygulama geliştirirken, sistem çalıştığında otomatik olarak yüklenecek bazı kaynaklar belirlenebilir.

Otomatik yüklenecek kaynaklar /app/config dizininde bulunan autoload.php dosyasındaki ilgili dizi değişkenlere eklenerek belirtilir.

// Otomatik yüklenecek helperlar
$autoload['helpers'] = ['url','debug'];

// Otomatik yüklenecek pluginler
$autoload['plugins'] = ['input','session'];

Yukarıdaki örnekte, Url ve Debug helperları ile Input ve Session pluginleri için otomatik yükleme tanımı yapılmıştır.