Config (Ayarlar)

Titan Mini Framework üzerinde temel birtakım ayarlamalar /app/config dizininde bulunan config.php dosyasında barındırılır.

Default Directory

Uygulama çalıştırıldığında varsayılan olarak yürütülecek ilk controller'ın bulunduğu alt dizini belirtir. Boş bırakılması durumunda /app/controllers dizinini dikkate alır.

// '/app/controllers' dizininde bulunan default controller çalıştırılır.
'default_directory' => '';

// '/app/controllers/frontend' dizininde bulunan default controller çalıştırılır.
'default_directory' => 'frontend';

Default Controller

Uygulama çalıştırıldığında varsayılan olarak yürütülecek ilk controller'ı belirlemek için kullanılır.

'default_controller' => 'Home';

Default Method

Uygulama çalıştırıldığında method parametresi yok ise, varsayılan olarak yürütelecek method'u belirtmek için kullanılır.

'default_method' => 'index';

Encryption Key

Session ve Cookie pluginlerinde güvenlik katmanı oluşturmak için kullanılır. Varsayılan olarak boş değer alır.

'encryption_key' => '';

Cookie plugininde güvenlik katmanını aktifleştirmek için kullanılır. Varsayılan olarak true değer alır.

'cookie_security' => true;

Autoload Composer

Composer yükleyicisini aktifleştirmek için kullanılır. Varsayılan olarak true değer alır.

'composer' => true;