Cookie Plugin

Cookie plugini, çerez yönetimini daha kolay ve güvenli hale getirir.

Plugini Dahil Etmek

Cookie plugini, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->plugin('cookie');

Cookielerin Tutulacağı Dizini Belirleme

Tanımlanacak cookielerin tutulacağı dizini belirlemek için set_path() methodu kullanılır. Belirlenecek dizinin yolu parametre olarak verilir. Default değeri root dizin (/) olarak ayarlanmıştır.

Parametre Veri Tipi
$path String
// Oluşturulacak cookieler "ornek" dizininde tutulur.
$this->cookie->set_path('/ornek/');

Cookielerin Geçerli Olacağı Domaini Belirleme

Tanımlanacak cookielerin geçerli olacağı domaini belirlemek için set_domain() methodu kullanılır. Belirlenecek domain parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$domain String
// Oluşturulacak cookieler "alanadi.com" domaini için geçerlidir.
$this->cookie->set_domain('alanadi.com');

Cookieler için HTTPS Bağlantısı

Tanımlanacak cookielerin https bağlantısı kullanmasını sağlamak için set_secure() methodu kullanılır. Default tanımı false olarak ayarlanmıştır.

Parametre Veri Tipi
$secure Boolean
// Cookie için https bağlantısı aktif ediliyor.
$this->cookie->set_secure(true);

Cookie Erişim Protokolü

Tanımlanacak cookielerin yalnızca http protokolü üzerinden erişilebilmesini sağlamak için set_http_only() methodu kullanılır. Default tanımı true olarak ayarlanmıştır.

Parametre Veri Tipi
$http_only Boolean
// Yalnızca http protokolü
$this->cookie->set_http_only(true);

Cookie Oluşturma

Cookie verisi oluşturmak için set() methodu kullanılır. Oluşturulacak cookie adı, cookie verisi ve cookie süresi olmak üzere üç adet parametre alır.

Parametre Veri Tipi
$key String
$value String
$time = 604800 Integer
// Oluşturulan cookie, default değer olan 1 hafta saklanır
$this->cookie->set('key', 'value');

// Oluşturulan cookie, 1 saat saklanır
$this->cookie->set('key', 'value', 3600); 

Cookie Okuma

Oluşturulan cookie verilerini okumak için get() methodu kullanılır. Okunacak cookie verisinin adı parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$key String
// Örnek kullanım
$this->cookie->get('key');

Cookie Kontrolü

Belirtilen isimde cookie verisi olup olmadığını kontrol etmek için has() methodu kullanılır. Kontrol edilecek cookie verisinin adı parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$key String
// Örnek kullanım
$this->cookie->has('key');

Cookie Silme

Belirtilen isimde cookie verisini silmek için delete() methodu kullanılır. Silinecek olan cookie verisinin adı parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$key String
// Örnek kullanım
$this->cookie->delete('key');