Debug Helper

Debug helperı, uygulama geliştirirken kod çıktısının ve sql sorgularının debug edilmesini sağlar.

Helperı Dahil Etmek

Debug Helperı, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->helper('debug');

Kod Çıktısını Debug Etme

Uygulama geliştirirken kod çıktılarını print_r() formatında, okunabilir şekilde ekrana basmak için debug() fonksiyonu kullanılır. Debug edilecek data parametre olarak verilir.

$data = [
  'meyve' => [
    0 => 'Elma',
    1 => 'Armut',
    2 => 'Muz'
  ],
  'sebze' => [
    0 => 'Marul',
    1 => 'Maydonoz',
    2 => 'Lahana'
  ]
];
debug($data); // $data dizisini print_r() formatında, okunabilir şekilde ekrana basar.

Debug işlemi sonrasında uygulamanın durdurulması isteniyorsa, debug() fonksiyonuna ikinci bir parametre olarak true değeri verilir.

debug($data, true);

SQL Sorgusunu Debug Etme

Veritabanı işlemlerinde kullanılan SQL sorgularını debug etmek için query_debug() fonksiyonu kullanılır. Son çalıştırılan SQL sorgusunu string tipinde döndürür.

echo query_debug();

Debug işlemi sonrasında uygulamanın durdurulması isteniyorsa, query_debug() fonksiyonuna parametre olarak true değeri verilir.

query_debug(true);