Form Helper

Form helperı, HTML form elemanlarının daha standart ve pratik bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Helperı Dahil Etmek

Form Helperı, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->helper('form');

Form Tagı Açma

Sayfaya HTML form nesnesi eklemek için form_open() fonksiyonu kullanılır. 2 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id) ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$attributes Array
echo form_open('iletisim', ['action' => 'gonder.php', 'method' => 'post']);
// --- Ya da --- //
$attributes = [
  'name'  => 'iletisim',
  'id'   => 'iletisim',
  'action' => 'gonder.php',
  'method' => 'post'
];
echo form_open($attributes);

// HTML Çıktısı
// <form name="iletisim" id="iletisim" action="gonder.php" method="post">

Text Input Oluşturma

Sayfaya Text Input nesnesi eklemek için form_input() fonksiyonu kullanılır. 2 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id) ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$attributes Array
echo form_input('adsoyad');
// --- Ya da --- //
$attributes = [
  'name'  => 'adsoyad',
  'id'   => 'fullname',
  'class'  => 'input_class'
];
echo form_input($attributes);

// HTML Çıktısı
// <input type="text" name="adsoyad id="fullname" class="input_class">

Password Input Oluşturma

Sayfaya Password Input nesnesi eklemek için form_password() fonksiyonu kullanılır. 2 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id) ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$attributes Array
echo form_password('parola', ['class' => 'form_input']);
// -- Ya da -- //
$dizi = [
  'name' => 'parola',
  'id'  => 'parola',
  'class' => 'form_input'
];
echo form_password($dizi);

// HTML Çıktısı
// <input type="password" name="parola" id="parola" class="form_input">

Hidden Input Oluşturma

Sayfaya Hidden Input nesnesi eklemek için form_hidden() fonksiyonu kullanılır. 2 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id) ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$attributes Array
echo form_hidden('gizli');
// -- Ya da -- //
$dizi = [
  'name' => 'gizli',
  'id'  => 'gizli',
];
echo form_hidden($dizi);

// HTML Çıktısı
// <input type="hidden" name="gizli" id="gizli">

File Input Oluşturma

Sayfaya File Input nesnesi eklemek için form_file() fonksiyonu kullanılır. 3 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id), multiple olma durumu ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$multiple Boolean
$attributes Array
echo form_file('dosya', true, ['class' => 'form_input']);
// HTML Çıktısı
// <input type="file" name="dosya[]" id="dosya[]" multiple="multiple" class="form_input">

// -- Ya da -- //

$dizi = [
  'name' => 'dosya',
  'id'  => 'dosya',
  'class' => 'form_input'
];
echo form_file($dizi, false);

// HTML Çıktısı
// <input type="file" name="dosya" id="dosya" class="form_input">

Textarea Oluşturma

Sayfaya Textarea nesnesi eklemek için form_textarea() fonksiyonu kullanılır. 3 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id), Varsayılan içerik ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$content String
$attributes Array
echo form_textarea('aciklama', '', ['class' => 'form_input']);
// HTML Çıktısı
// <textarea name="aciklama" id="aciklama" class="form_input"></textarea>

// -- Ya da -- //

$dizi = [
  'name' => 'aciklama',
  'id'  => 'aciklama',
  'class' => 'form_input'
];
echo form_textarea($dizi, 'Açıklama Metni');

// HTML Çıktısı
// <textarea name="aciklama" id="aciklama" class="form_input">Açıklama Metni</textarea>

Select Input Oluşturma

Sayfaya Select nesnesi eklemek için form_select() fonksiyonu kullanılır. 4 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id), Seçenekler listesi, Varsayılan seçim ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$options Array
$default_option Int
$attributes Array
$options = [
  'Grup Seçiniz' => 0,
  'Grup A'    => 1,
  'Grup B'    => 2,
  'Grup C'    => 3
];
echo form_select('grup', $options, 0, ['class' => 'form_input']);

Multiple Select Input Oluşturma

Sayfaya Multiple Select nesnesi eklemek için form_multiSelect() fonksiyonu kullanılır. 4 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id), Seçenekler listesi, Varsayılan seçim ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$options Array
$default_option Int
$attributes Array
$options = [
  'Grup Seçiniz' => 0,
  'Grup A'    => 1,
  'Grup B'    => 2,
  'Grup C'    => 3
];
echo form_multiSelect('grup', $options, 0, ['class' => 'form_input']);

Checkbox Oluşturma

Sayfaya checkbox nesnesi eklemek için form_checkbox() fonksiyonu kullanılır. 4 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id), Seçim durumu, Nesne Değeri ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$is_checked Boolean
$value String
$attributes Array
echo form_checkbox('secim', false, 1, ['class' => 'form_input']);
// HTML Çıktısı
// <input type="checkbox" name="secim" id="secim" value="1" class="form_input">

// -- Ya da -- //

echo form_checkbox('secim', true, 1, ['class' => 'form_input']);
// HTML Çıktısı
// <input type="checkbox" name="secim" id="secim" value="1" class="form_input" checked>

Radio Button Oluşturma

Sayfaya radio nesnesi eklemek için form_radio() fonksiyonu kullanılır. 4 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id), Seçim durumu, Nesne Değeri ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$is_checked Boolean
$value String
$attributes Array
echo form_radio('secim', false, 1, ['class' => 'form_input']);
// HTML Çıktısı
// <input type="radio" name="secim" id="secim" value="1" class="form_input">

// -- Ya da -- //

echo form_radio('secim', true, 1, ['class' => 'form_input']);
// HTML Çıktısı
// <input type="radio" name="secim" id="secim" value="1" class="form_input" checked>

Submit Button Oluşturma

Sayfaya submit nesnesi eklemek için form_submit() fonksiyonu kullanılır. 3 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id), Buton Etiketi ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$label String
$attributes Array
echo form_submit('gonder', 'Gönder', ['class' => 'form_input']);
// --- Ya da --- //
$dizi = [
  'name' => 'gonder',
  'id'  => 'gonder',
  'value' => 'Gönder',
  'class' => 'form_input'
];
echo form_submit($dizi);

// HTML Çıktısı
// <input type="submit" name="gonder" id="gonder" value="Gönder" class="form_input">

Buton Oluşturma

Sayfaya button nesnesi eklemek için form_button() fonksiyonu kullanılır. 3 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id), Buton Etiketi ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$label String
$attributes Array
echo form_button('gonder', 'Gönder', ['class' => 'form_input']);
// --- Ya da --- //
$dizi = [
  'name' => 'gonder',
  'id'  => 'gonder',
  'class' => 'form_input'
];
echo form_button($dizi, 'Gönder');

// HTML Çıktısı
// <button type="button" name="gonder" id="gonder" class="form_input">Gönder</button>

Form Reset Butonu Oluşturma

Sayfaya reset button nesnesi eklemek için form_reset() fonksiyonu kullanılır. 3 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id), Buton Etiketi ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$label String
$attributes Array
echo form_reset('temizle', 'Temizle', ['class' => 'form_input']);
// --- Ya da --- //
$dizi = [
  'name' => 'temizle',
  'id'  => 'temizle',
  'value' => 'Temizle'
  'class' => 'form_input'
];
echo form_reset($dizi);

// HTML Çıktısı
// <input type="reset" name="temizle" id="temizle" value="Temizle" class="form_input">

Form Label Oluşturma

Sayfaya label nesnesi eklemek için form_label() fonksiyonu kullanılır. 3 Parametre alır. Nesne adı(aynı zamanda #id), Nesne Değeri ve Nesne özellikleri(attribute). string değer döndürür.

Parametre Veri Tipi
$name String|Array
$content String
$attributes Array
echo form_label('adsoyad', 'Ad ve Soyad', ['class' => 'form_label']);
// --- Ya da --- //
$dizi = [
  'for' => 'adsoyad',
  'class' => 'form_label'
];
echo form_label($dizi, 'Ad ve Soyad');

// HTML Çıktısı
// <label for="adsoyad" class="form_label">Ad ve Soyad</label>

Form Tagı Kapatma

Daha önce açılan form nesnesini kapatmak için form_close() fonksiyonu kullanılır. string değer döndürür.

echo form_close();
// HTML çıktısı
// </form>