Yükleyici Sınıfa Erişim

Titan Mini Framework ile uygulama geliştirirken, 3rd party sınıf ve fonksiyonlar içerisinde, framework çekirdeğinde bulunan plugin ve helperlara erişim sağlanabilmektedir.

Bunun için Loader (Yükleyici) sınıfının bir örneği oluşturulur ve içerisindeki methodlara erişim sağlanır;

Loader::getInstance();

3rd Party Plugin(Sınıf) İçerisinden Erişim

Oluşturulan bir sınıf içerisinde, frameworke ait plugin ve helperlara erişmek için aşağıdaki yapı kullanılır,

class Ornek
{
	private $titan;
	
	function ornekFonksiyon()
	{
		// Yükleyici sınıfın örneği alınıyor
		$this->titan = Loader::getInstance();
		
		// Yükleyici sınıf ile plugin dahil ediliyor
		$this->titan->plugin('session');
		$this->titan->session->set('key', 'value');
		
		// Yükleyici sınıf ile helper dahil ediliyor.
		$this->titan->helper('form');
		echo form_open('ornek', ['method' => 'post']);
	}
}

3rd Party Helper(Fonksiyon) İçerisinden Erişim

Oluşturulan bir fonksiyon içerisinde, frameworke ait plugin ve helperlara erişmek için aşağıdaki yapı kullanılır,

function ornekFonksiyon()
{
	// Yükleyici sınıfın örneği alınıyor
	$titan = Loader::getInstance();
	
	// Yükleyici sınıf ile plugin dahil ediliyor
	$titan->plugin('session');
	$titan->session->set('key', 'value');
	
	// Yükleyici sınıf ile helper dahil ediliyor
	$titan->helper('form');
	echo form_open('ornek', ['method' => 'post']);	
}