Input Plugin

Input plugini adından da anlaşılacağı üzere, HTML formlarından gelen verilerin kolay ve güvenli bir şekilde alınabilmesini sağlayan methodlar içerir.

Plugini Dahil Etmek

Input plugini, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->plugin('input');

Post

Post methodunu kullanan form verilerine erişmek için post() methodu kullanılır. Gelen verileri xss saldırılarına karşı filtrelemek için, methoda ikinci bir parametre olarak true değeri verilir.

Parametre Veri Tipi
$form_element String
$xss_clean Boolean
// Örnek kullanım
$this->input->post('email');

// XSS Filtreleme aktif
$this->input->post('email', true);

Get

Get methodunu kullanan form verilerine erişmek için get() methodu kullanılır. Gelen verileri xss saldırılarına karşı filtrelemek için, methoda ikinci bir parametre olarak true değeri verilir.

Parametre Veri Tipi
$form_element String
$xss_clean Boolean
// Örnek kullanım
$this->input->get('email');

// XSS Filtreleme aktif
$this->input->get('email', true);

Put

Put methodunu kullanan form verilerine erişmek için put() methodu kullanılır. Gelen verileri xss saldırılarına karşı filtrelemek için, methoda ikinci bir parametre olarak true değeri verilir.

Parametre Veri Tipi
$form_element String
$xss_clean Boolean
// Örnek kullanım
$this->input->put('email');

// XSS Filtreleme aktif
$this->input->put('email', true);

Delete

Delete methodunu kullanan form verilerine erişmek için delete() methodu kullanılır. Gelen verileri xss saldırılarına karşı filtrelemek için, methoda ikinci bir parametre olarak true değeri verilir.

Parametre Veri Tipi
$form_element String
$xss_clean Boolean
// Örnek kullanım
$this->input->delete('email');

// XSS Filtreleme aktif
$this->input->delete('email', true);

Request Methodunu Bulmak

Uygulamadaki bir sayfaya yapılan HTTP requestinin methodunu bulmak için request_method() methodu kullanılır.

// Örnek kullanım
$this->input->request_method();

XSS Filtreleme

Formdan gelen veriler, xss saldırılarından korunmak için xss_clean() methoduyla filtrelenir.

Parametre Veri Tipi
$veri String
// Örnek kullanım
$this->input->xss_clean('filtrelenecek veri');

HTML Filtreleme

Formdan gelen veriler, html_clean() methodu kullanılarak zararlı HTML kodlarından temizlenir.

Parametre Veri Tipi
$veri String
// Örnek kullanım
$this->input->html_clean('filtrelenecek veri');