Log Plugin

Log plugini, günlük olarak log kaydı tutulmasını sağlar. Oluşturulan log dosyaları, frameworkün /app/logs dizininde yer alır.

Plugini Dahil Etmek

Log plugini, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->plugin('log');

Log Kaydetme

Log kaydı oluşturmak için write() methodu kullanılır. Kaydedilecek logun seviyesi ve log mesajı parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$log_seviyesi Integer
$log_mesajı String
// Örnek kullanım
$this->log->write(1, 'Bu bir log mesajıdır');

Log Seviyeleri

Log mesajları için kullanılan seviyeler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

Seviye Açıklama
0 EMERGENCY
1 ALERT
2 CRITICAL
3 ERROR
4 WARNING
5 NOTICE
6 INFO
7 DEBUG