Mail Plugin

Mail plugini, SMTP ile mail gönderimini sağlar. Piyasadaki en popüler mail kütüphanesi olan PHPMailer altyapısını kullanır.

Plugini Dahil Etmek

Mail plugini, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->plugin('mail');

Mail Gönderim Ayarları

SMTP mail gönderimi için, gönderici hesabıyla ilgili ayarlar /app/config dizinindeki email.php dosyasında yer almaktadır. Plugin, varsayılan olarak önce bu dosyadaki ayarları dikkate alır.

Bazı durumlarda varsayılandan farklı ayarlar kullanmak gerekebilir. Bu durumda ayarların bir dizi içerisinde tanımlanıp init() methodu ile çalıştırılması gerekir.

Parametre Veri Tipi
$config Array
// Örnek kullanım
$config = [
  'charset'  => 'UTF-8', // Mail dil kodlaması. Varsayılan olarak 'UTF-8' değerini alır.
  'server'  => 'mail.alanadi.com', // SMTP Giden mail sunucusu
  'username' => 'test@alanadi.com', // SMTP kullanıcı adı
  'password' => '12345' // SMTP kullanıcı şifresi
];

$this->mail->init($config);

Gönderici Tanımlama

Mail gönderirken, gönderici E-Posta adresini ve ismini belirtmek için from() methodu kullanılır. Gönderici E-Posta adresi ve ismi parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$email string
$name = null string
$this->mail->from('gonderen@alanadi.com', 'John Doe'); // Gönderici E-Posta adresi ve ismi tanımlanıyor
$this->mail->from('gonderen@alanadi.com') // Sadece gönderici E-Posta adresi tanımlanıyor.
      

Alıcı Tanımlama

Mail gönderirken, alıcı E-Posta adresini ve ismini belirtmek için to() methodu kullanılır. Alıcı E-Posta adresi ve ismi parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$email string
$name = null string
$this->mail->to('alici@alanadi.com', 'John Doe'); // Alıcı E-Posta adresi ve ismi tanımlanıyor
$this->mail->to('alici@alanadi.com') // Sadece alıcı E-Posta adresi tanımlanıyor.
      

Mail Konusu Tanımlama

Gönderilecek mailin konusunu belirtmek için subject() methodu kullanılır. Konu bilgisi parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$subject string
$this->mail->subject('Titan Mini Framework Mail Plugin');

Mail Metni Tanımlama

Gönderilecek mail metnini belirtmek için message() methodu kullanılır. Mail metni parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$message string
// -- Normal Kullanım -- //
$this->mail->message('Mail İçeriği');

// -- Değişken ile kullanım -- //
$text = "Lorem <b>ipsum</b> dolor sit amet";
$this->mail->message($text);

Mail Gönderme

Gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra, mail gönderimi için send() methodu kullanılır. Boolean değer döndürür.

$this->mail->send();