Model Kullanımı

Genellikle veritabanı işlemlerinin yapıldığı Model dosyaları /app/models dizininde yer alırlar. Sadece veritabanı işlemlerini değil, tekrar tekrar kullanılması gerekebilecek diğer kod parçalarını da içerebilirler.

Titan Mini Framework, veritabanı ile ilgili işlemler için PHP'deki PDO kütüphanesinden türetilmiş TitanDB kütüphanesini kullanır.

Model Oluşturmak

Aşağıda, veritabanındaki bir tablodan veri çeken model dosyası örneği görülmektedir.

class Ornek_model extends Model
{
  public function haberleriListele()
  {
    return $this->db->get('haberler')->results();
  }
}

Model Dahil Etmek

Model dosyalarını uygulamaya dahil etmek için $this->load->model() komutu kullanılır.

Aşağıdaki örnekte, Ornek_model adlı model dosyası, Haberler controllerına dahil edilmiş ve modelde tanımlı haberleriListele() methodu(fonksiyonu) çalıştırılmıştır.

class Haberler extends Controller
{
  public function index()
  {
    $this->load->model('ornek_model');
    $haberler = $this->ornek_model->haberleriListele();
  }
}

Model dosyalarını uygulamaya dahil ederken, model isminden farklı bir isim kullanarak tanımlama yapılabilir;

$this->load->model('ornek_model', 'yeni_isim');
$haberler = $this->yeni_isim->haberleriListele();

Model Yolunu Belirlemek

Uygulamaya dahil ediecek model dosyaları /app/models dizini içerisinde oluşturulacak başka dizinlerde yer alabilir. Böyle durumlarda model dosyalarını sisteme dahil etmek için model() methoduna üçüncü bir parametre olarak dizin ismi verilir.

Aşağıdaki örnekte, /app/models/admin dizininde bulunan Dashboard_model adlı model dosyası, controllera dahil edilmektedir;

$this->load->model('Dashboard_model', 'dashboard', 'admin');