Response Plugin

Response plugini, HTTP isteklerinin yönetimini kolaylaştırır.

Plugini Dahil Etmek

Response plugini, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->plugin('response');

Header Bilgisi Tanımlama

HTTP header bilgisi tanımlamak için set_header() methodu kullanılır. Tanımlanacak header adı ve header verisi olmak üzere iki adet parametre alır.

Parametre Veri Tipi
$key String
$value String
// Header'a X-Auth-Token verisi tanımlanıyor
$this->response->set_header('X-Auth-Token', 'abcdefgh');

Header Bilgisi Okuma

Tanımlanan HTTP header bilgilerini okumak için get_header() methodu kullanılır. Okunacak header bilgisinin adı parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$key String
// Tanımlanan 'X-Auth-Token' verisi okunuyor
$this->response->get_header('X-Auth-Token');

HTTP Status Kodu Tanımlama

Yapılacak HTTP isteklerinde, status kodunu tanımlamak için set_status() methodu kullanılır. Tanımlanacak olan status kodunu parametre olarak alır.

Parametre Veri Tipi
$status_code Integer
// HTTP status kodu, '200' (OK) olarak tanımlanıyor
$this->response->set_status(200);

HTTP Status Kodu Okuma

Uygulamaya yapılan HTTP isteğinin status kodunu okumak için get_status() methodu kullanılır. Parametre verilmezse o anki HTTP isteğinin status kodunu döndürür. Özellikle bir kodun anlamı öğrenilmek istenirse, methoda parametre olarak kod numarası verilir.

Parametre Veri Tipi
$status_code (Zorunlu değil) Integer
// Yapılan HTTP isteğinin status kodunu ve açıklamasını döndürür
$this->response->get_status(); 

// 400 kodlu HTTP isteğinin açıklamasını döndürür
$this->response->get_status(400);