Routing

Titan Mini Framework ile rotalama(yönlendirme) yapmak için /app/config dizininde bulunan routes.php dosyası kullanılır.

return [
    'gundemdekiler' 				=> 'Haberler/index',
	'kullanici/(\w+)'				=> 'Kullanicilar/detay/$1',
    'haber/(\d+)/([a-zA-z_]+)'		=> 'Haberler/detay/$1/$2'
];

Yukarıdaki kod bloğunda normal rotalama ve regex desenleri ile rotalama örnekleri görülmektedir. Dizinin key alanına tanımlanan veriler yeni URL adresini, value alanına tanımlanan veriler yönlendirilecek URL adresini belirtir.

Örnekteki rotalama işlemi ile birlilte,

  • - http://ornek.com/gundemdekiler URL adresi çağrıldığında Haberler controllerı içerisindeki index methodu(fonksiyon) çalıştırılır.
  • - http://ornek.com/kullanici/titan_15 URL adresi çağrıldığında Kullanicilar controllerı içerisindeki detay methodu(fonksiyon) çalıştırılır ve $1 ile belirtilen parametre alanına regex deseniyle eşleşen titan_15 değeri gönderilir.
  • - http://ornek.com/haber/5/yaz-geliyor URL adresi çağrıldığında Haberler controllerı içerisindeki detay methodu(fonksiyonu), 5 ve yaz-geliyor parametrelerini alarak çalıştırılır.