Session Plugin

Session plugini, oturum yönetimini daha kolay ve güvenli hale getirir.

Plugini Dahil Etmek

Session plugini, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->plugin('session');

Session Verisi Tanımlama

Session verisi oluşturmak için set() methodu kullanılır. Oluşturulacak session adı ve session verisi olmak üzere iki adet parametre alır.

Parametre Veri Tipi
$key String
$value = null String
// Örnek kullanım
$this->session->set('key', 'value');

Toplu olarak session verisi oluşturmak için, session verileri bir dizi değişken olarak tanımlanıp set() methoduna parametre olarak verilir.

$session_data = [
    'user_id'   => 1,
    'username'  => 'kullanici'
];

$this->session->set($session_data);

Session Verisi Okuma

Oluşturulan session verilerini okumak için get() methodu kullanılır. Okunacak session verisinin adı parametre olarak verilir. Eğer parametre verilmezse, tüm session verisini array tipinde döndürür.

Parametre Veri Tipi
$key = null String
// 'key' anahtarına tanımlanmış session verisini döndürür
$this->session->get('key');

// Tüm session verisini 'array' tipinde döndürür
$this->session->get();

Session Verisi Kontrolü

Belirtilen isimde session verisi olup olmadığını kontrol etmek için is_exists() methodu kullanılır. Kontrol edilecek session verisinin adı parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$key String
// Örnek kullanım
$this->session->is_exists('key');

Session Verisi Silme

Belirtilen isimde session verisini silmek için delete() methodu kullanılır. Silinecek olan session verisinin adı parametre olarak verilir.

Parametre Veri Tipi
$key String
// Örnek kullanım
$this->session->delete('key');

Session Sonlandırma

Tüm session verilerini silip oturumu sonlandırmak için destroy() methodu kullanılır.

// Örnek kullanım
$this->session->destroy();

Flash Mesaj Oluşturma

Flash mesajlar session'da tutulan ve bir sonraki requestte otomatik olarak silinen verilerdir. Bir flash mesaj oluşturmak için set_flash() methodu kullanılır. Mesaj içeriği ve yönlendirme adresi olmak üzere iki adet parametre alır.

Parametre Veri Tipi
$mesaj String
$redirect_url = null String
// Örnek kullanım
$this->session->set_flash('Bu bir flash mesajdır');

// Flash mesaj oluşturulduktan sonra belirtilen adrese yönlendirilir.
$this->session->set_flash('Bu bir flash mesajdır', 'http://ornek.com');

Flash Mesaj Okuma

Oluşturulan flash mesajları okumak için get_flash() methodu kullanılır.

// Örnek kullanım
$this->session->get_flash();

Flash Mesaj Kontrolü

Oluşturulmuş bir flash mesaj olup olmadığını kontrol etmek için flash_exists() methodu kullanılır.

// Örnek kullanım
$this->session->flash_exists();