Sürüm Notları

v 1.1.4

- [Düzeltme]: Database pluginindeki update() ve delete() methodları uygulandıktan sonra sorgu cümlesi resetlendi.

- [Düzeltme]: Url helperda bulunan redirect() fonksiyonundaki, belirtilen süre içerisinde yönlendirme yapmama hatası giderildi.

- [Düzeltme]: Edge şablon motoru ile çalışan view() fonksiyonundaki parametre hatası giderildi.

- [Yeni]: Database pluginine, PDO nesnesinin methodlarına erişim sağlayan pdo() methodu eklendi.

- [Yeni]: Validation pluginine, iki form elemanına girilen verileri karşılaştıran matches() methodu eklendi.

- [Yeni]: Mail plugini için /app/config içerisine ayar dosyası eklendi ve default ayarlar buradan okunacak şekilde düzeltildi.

- [Yeni]: File Upluad plugini eklendi.

- [Yeni]: Curl plugini eklendi.

v 1.1.3

- [Düzeltme]: Mevcut Template plugininin ismi Asset olarak değiştirildi.

- [Yeni]: CSS, JS ve imaj dosyalarının yer aldığı /public dizinine erişmek için PUBLIC_DIR sabiti tanımlandı.

- [Yeni]: Edge Template Engine eklendi. Mevcut Template plugini Edge ile çalışacak şekilde güncellendi.

- [Yeni]: Model dosyalarını farklı dizinler içinde gruplayabilme desteği eklendi.

v 1.1.2

- [Düzeltme]: Config dosyalarının yüklenmesi sırasında oluşan bir hata giderildi.

- [Düzeltme]: Multi-Language kullanımında oluşan bir hata giderildi.

- [Düzeltme]: Form Validation kullanımında oluşan bir hata giderildi.

v 1.1.1

- [Düzeltme]: Rotalama sistemindeki BASE_DIR sabitinden kaynaklanan hata giderildi.

- [Düzeltme]: Debug helperda bulunan query_debug() methodu güncellendi.

- [Yeni]: Sayfaya dahil edilecek olan plugin ve helperlar içerisinde Loader yükleyici nesnesine erişim imkanı sağlandı. Böylece oluşturulacak bu plugin ve helperlara Titan'ın kendi kütüphaneleri dahil edilebilir.

- [Yeni]: Hook plugini eklendi.

- [Yeni]: CSRF Protection desteği eklendi.

- [Yeni]: Loader yükleyici nesnesine database() methodu eklendi. Böylece oluşturulan helper ve plugin dosyalarında Database plugini çalıştırılabilir.

- [Yeni]: Loader yükleyici nesnesine config() methodu eklendi. Böylece 'app/config' dizini altında oluşturualcak config dosyaları, Loader nesnesi ile sisteme dahil edilebilir.

v 1.1.0

- [Düzeltme]: Url helperında bulunan request_scheme() methodundan kaynaklanan hata giderildi.

- [Yeni]: Controller dosyalarını alt dizinlere ayırabilme ve böylece projede birden fazla uygulama çalıştırma desteği eklendi.
'/app/controllers' dizini içerisinde backend ve frontend olmak üzere 2 örnek dizin oluşturuldu. Yönetici paneli ve site ön yüzü bu şekilde birbirinden ayrı olarak kodlanabilir.

v 1.0.9

- [Düzeltme]: Database pluginindeki reset() methodu kaynaklı hata giderildi.

- [Düzeltme]: /app/config dizini içerisindeki ayar dosyaları array veri döndürecek şekilde güncellendi.

v 1.0.8

- [Düzeltme]: Database plugini TitanDB ile değiştirildi.

- [Yeni]: Form helper eklendi.

- [Yeni]: Validation (Doğrulama) plugini eklendi.

- [Yeni]: Çoklu dil desteği eklendi.

v 1.0.7

- [Düzeltme]: Cookie pluginine set_path(), set_domain(), set_secure(), set_http_only() methodları eklendi.

- [Düzeltme]: Template plugininde remote js ve css dosyaları dahil etmedeki hata giderildi.

- [Düzeltme]: Routing yapısı değiştirildi.

- [Yeni]: Routing yapısına Regex ile düzenli ifadeler desteği eklendi.

v 1.0.6

- [Düzeltme]: Template plugininde css,js ve image dosyaları kontrolünde yaşanan hata giderildi.

- [Düzeltme]: App.php 'deki set_action() methodu, geçerli action bulunamadığında, default methoda parametre verecek şekilde düzenlendi.

- [Düzeltme]: Url helperındaki base_url() methodunda bulunan BASE_DIR sabitinin boş olması durumunda hatalı adres döndürmesi önlendi.

- [Düzeltme]: Input plugininde bulunan clean() methodunun ismi html_clean() olarak değiştirildi.

- [Düzeltme]: Input plugininde form verilerini çeken get, post, put ve delete methodları, gelen veriyi default olarak xss_clean() methodu ile XSS Filtresinden geçirecek şekilde düzenlendi.

- [Yeni]: Session pluginindeki set() methoduna, array ile toplu session oluşturabilme özelliği eklendi.

- [Yeni]: Pagination plugini eklendi.

- [Yeni]: Mail plugini eklendi.

v 1.0.5

- [Düzeltme]: Session plugininde get() methodu parametre almazsa tüm sessionu verecek şekilde düzenleme yapıldı.

- [Düzeltme]: Session pluginine güvenlik konfigürasyonları eklendi.

- [Düzeltme]: Cookie pluginindeki delete() methodundan kaynaklanan hata giderildi.

- [Düzeltme]: Varsayılan cookie süresi 1 hafta olarak ayarlandı.

- [Düzeltme]: Response pluginindeki get_status() methodunda, verilen parametreye göre status durumunu döndüren düzenleme yapıldı.

- [Düzeltme]: Benchmark helperı kaldırıldı.

- [Yeni]: Cache plugini eklendi.

- [Yeni]: Benchmark plugini eklendi.

- [Yeni]: Debug helperı eklendi.

v 1.0.4

- [Düzeltme]: /system/core Dizini oluşturuldu. /app/core dizini ve altındaki dosyalar buraya taşındı.

- [Düzeltme]: /system/helpers Dizini oluşturuldu. /app/helpers dizini altındaki default helper dosyaları buraya taşındı.

- [Düzeltme]: /system/plugins Dizini oluşturuldu. /app/plugins dizini altındaki default plugin dosyaları buraya taşındı.

- [Düzeltme]: Yeni oluşturulacak helper dosyaları /app/helpers dizini altında çalışacak şekilde düzenleme yapıldı.

- [Düzeltme]: Yeni oluşturulacak plugin dosyaları /app/plugins dizini altında çalışacak şekilde düzenleme yapıldı.

- [Düzeltme]: Template Plugininde tanımlanmamış js,css,title ve meta dizilerin döndürdüğü hata giderildi.

- [Düzeltme]: Url Helperındaki redirect() fonksiyonuna method parametresi eklendi.

- [Düzeltme]: Url Helperında base_url() fonksiyonuna parametre eklendi. base_url('path') şeklinde kullanılabilir.

- [Yeni]: Composer desteği eklendi.

- [Yeni]: Benchmark helperı eklendi.

- [Yeni]: User Agent helperı eklendi.

- [Yeni]: Url Helperına get_segments() ve current_segment() fonksiyonları eklendi.

- [Yeni]: Template Pluginine set_favicon() ve get_favicon() methodları eklendi.

v 1.0.3

- [Düzeltme]: index.php dosyasına, environment tanımına göre hata gösterimini açıp kapatan düzenleme eklendi.

- [Düzeltme]: Load.php dosyasının ismi Loader.php olarak değiştirildi.

- [Yeni]: Controller içinde model tanımlarken, custom model ismi belirleyebilme özelliği eklendi.

- [Yeni]: Session Hijacking güvenlik katmanı eklendi.

- [Yeni]: Session pluginine Flash Message methodu eklendi.

- [Yeni]: Cookie plugini eklendi.

- [Yeni]: Basit bir Log plugini eklendi.

- [Yeni]: Layout yönetimi için Template plugini eklendi.

v 1.0.2

- [Düzeltme]: Notice: A session had already been started - ignoring session_start() hatası giderildi.

- [Düzeltme]: BASE_DIR sabitine full url yerine sadece uygulamanın bulunduğu dizin verilecek şekilde düzeltildi.

- [Yeni]: Routing üzerinde geliştirme yapıldı. Artık 'ornek' => 'controller/method' şeklinde rota tanımlanabiliyor.

- [Yeni]: Url Helper eklendi. Helper sayfaya dahil edildiğinde içerisindeki fonksiyonlar kullanılabilir.

- [Yeni]: Response Plugin eklendi.

v 1.0.1

- [Yeni]: /config dizini içerisinde autoload.php ve db.php adında iki yeni dosya oluşturuldu.

- [Düzeltme]: /config/config.php dosyasında yer alan helper ve plugin autoload dizileri /config/autoload.php dosyasına, database dizileri /config/db.php dosyasına taşındı.

- [Düzeltme]: /app/core/App.php dosyasında bulunan construct methodu güncellendi. Controller, method ve parametre seçim methodları eklendi.

- [Düzeltme]: /app/core/Controller.php dosyasında, otomatik yüklenecek helper ve pluginler için autoload config dosyası kullanıldı.

- [Düzeltme]: /app/core/Model.php dosyasında, database bağlantı ayarları için db config dosyası kullanıldı.

- [Düzeltme]: index.php dosyasnıa BASE_DIR sabiti eklendi. Config dosyasını include eden kod kaldırıldı.