URL Helper

URL helperı, uygulamaya ait URL adreslerine ilişkin bilgi edinmek için kullanılan bir dizi fonksiyon içerir.

Helperı Dahil Etmek

URL Helperı, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->helper('url');

Request Scheme Bilgisini Öğrenme

HTTP protokolünün türünü öğrenmek için request_scheme() fonksiyonu kullanılır. string değer döndürür.

echo request_schema(); // 'http://' ya da 'https://' değeri döndürür.

Server Host Adresini Öğrenme

Uygulamanın çalıştığı server host adresini öğrenmek için http_host() fonksiyonu kullanılır. string değer döndürür.

echo http_host();

URI Bilgisini Öğrenme

Aktif sayfanın URL adresinde bulunan, alan adından sonraki bölümü öğrenmek için request_uri() fonksiyonu kullanılır. string değer döndürür.

echo request_uri();

Aktif Sayfanın URL Adresini Öğrenme

Aktif sayfanın URL adresini öğrenmek için full_path() ya da curren_url() fonksiyonları kullanılır. string değer döndürürler.

echo full_path();
echo current_url();

Uygulamanın Kurulu Olduğu Dizini Öğrenme

Uygulamanın kurulu olduğu dizini öğrenmek için base_url() fonksiyonu kullanılır. string değer döndürür.

echo base_url();

base_url() Fonksiyonu bir adet parametre alabilir. Verilen parametreyi, uygulamanın kurulu olduğu dizine ekleyerek string değer döndürür.

echo base_url('public/css/style.css');

URL Adresinin Bölümlerine Erişme

Aktif sayfanın URL adresindeki bölümlere erişmek için get_segments() fonksiyonu kullanılır. array değer döndürür.

echo get_segments();

get_segments() Fonksiyonu integer tipinde bir adet parametre alabilir. Verilen parametre URL adresinde bulunan bölümleri belirtir. İstenen bölümdeki veriyi string tipinde döndürür.

echo get_segments(1); // URL bölümünün 1 indisli bölümünü döndürür

Aktif Sayfanın URL Bölümüne Erişme

Aktif sayfanın URL adresindeki belirtilen bölüme erişmek için current_segment() fonksiyonu kullanılır. string değer döndürür.

echo current_segment();

İmaj Dosyalarına Erişme

Sunucuda bulunan imaj dosyalarına erişmek için get_image() fonksiyonu kullanılır. İmaj dosyasının ismini parametre olarak alır, /public/image/ dizini ile tam yolunu döndürür.

<img src="<?php echo get_image('logo.jpg'); ?>"> // 'public/images/logo.jpg' değeri döndürür.

CSS Dosyalarına Erişme

Sunucuda bulunan css dosyalarına erişmek için get_css() fonksiyonu kullanılır. CSS dosyasının ismini parametre olarak alır, /public/css/ dizini ile tam yolunu döndürür.

echo get_css('style'); // <link rel="stylesheet" href="public/css/style.css"> çıktısını verir.

Javascript Dosyalarına Erişme

Sunucuda bulunan javascript dosyalarına erişmek için get_js() fonksiyonu kullanılır. Javascript dosyasının ismini parametre olarak alır, /public/js/ dizini ile tam yolunu döndürür.

<script type="text/javascript" src="<?php echo get_js('script.js'); ?>"></script> // 'public/js/script.js' değeri döndürür.

Sayfa Yönlendirme

Başka bir sayfaya yönlendirme işlemi için redirect() fonksiyonu kullanılır. Yönlenecek sayfanın URL adresini parametre olarak alır.

redirect('http://siteadi.com');

Eğer belirli bir süre sonunda yönlendirme yapılmak isteniyorsa, redirect() fonksiyonuna ikinci bir parametre olarak yönlenme süresi verilebilir. Bu parametre integer tipinde ve saniye cinsinden olmalıdır.

redirect('http://siteadi.com', 5); // 'http://siteadi.com' adresine 5 saniye sonunda yönlendirme yapılır.