URL Yapısı

Titan Mini Framework, güvenli ve arama motoru dostu bir url yapısına sahiptir. Fiziksel bir sayfayı çalıştırmayıp, bir kütüphanenin fonksiyonlarını çağırır.

http://ornek.com/haberler/detay/haber_id

URI Bölümleri

MVC yapısında yazılan URL adresleri /app/controllers dizininde yer alacak sınıf ismi, bu sınıfta tanımlı method(fonksiyon) ismi ve bu fonksiyona verilecek parametrelerden oluşur.

ornek.com/controller/method/parametre1/parametre2/..
  • 1- Alan adından sonraki ilk bölüm, /app/controllers dizininde bulunan sınıf adını belirtir.
  • 2- İkinci bölüm, ilk bölümde belirtilen sınıfın içerisinde yer alan method(fonksiyon) adını belirtir.
  • 3- Üçüncü ve sonraki bölümler, ikinci bölümde belirtilen methoda(fonksiyona) geçirilen parametreleri belirtir.

URI Bölümlerine Erişim

URI bölümlerine erişmek için Url helper'ı uygulamanıza dahil edip kullanabilirsiniz.

// Url Helper uygulamaya dahil edilir
$this->load->helper('url');

// URL'deki birinci bölümü ekrana yazar
echo get_segments(1);

// Bulunulan sayfanın URL 'deki bölümünü ekrana yazar
echo current_segment();