User Agent Helper

User Agent helperı, ziyeretçiler ile ilgili çeşitli bilgilere erişmede kolaylık sağlar.

Helperı Dahil Etmek

User Agent Helperı, controller içerisinde aşağıdaki şekilde uygulamaya dahil edilir;

$this->load->helper('user_agent');

Ziyaretçinin Tarayıcı Bilgisini Öğrenme

Ziyaretçinin kullandığı web tarayıcısını ve işletim sistemini öğrenmek için get_user_agent() fonksiyonu kullanılır. string değer döndürür.

echo get_user_agent();

Ziyaretçinin IP Adresini Öğrenme

Ziyaretçinin gerçek IP adresini öğrenmek için get_ip() fonksiyonu kullanılır. string değer döndürür.

echo get_ip();

Ziyaretçinin Mobil Cihaz Olup Olmadığını Öğrenme

Ziyaretçinin mobil cihaz olup olmadığını öğrenmek için is_mobile() fonksiyonu kullanılır. boolean değer döndürür.

if(is_mobile()) 
    echo 'Ziyaretçi mobil cihaz ile giriş yapmış';

Ziyaretçinin Başka Siteden Yönlenme Durumunu Öğrenme

Ziyaretçinin başka bir siteden yönlenip yönlenmediğini öğrenmek için is_referral() fonksiyonu kullanılır. boolean değer döndürür.

if(is_referral()) 
    echo 'Ziyaretçi başka bir siteden yönlendirilmiş';

Ziyaretçiyi Yönlendiren URL Adresini Öğrenme

Ziyaretçiyi yönlendiren URL adresini öğrenmek için get_referrer() fonksiyonu kullanılır. string değer döndürür.

if(is_referral())
    echo get_referrer();

Ziyaretçinin Robot Olup Olmadığını Öğrenme

Ziyaretçinin robot olup olmadığını öğrenmek için is_robot() fonksiyonu kullanılır. boolean değer döndürür.

if(is_robot())
    echo 'Ziyaretçi robot';

Ziyaretçi Tarayıcısının Desteklediği Dilleri Öğrenme

Ziyaretçinin kullandığı web tarayıcısı tarafından desteklenen dilleri öğrenmek için get_langs() fonksiyonu kullanılır. array değer döndürür.

var_dump(get_langs());

Ziyaretçi Tarayıcısının Mevcut Dilini Öğrenme

Ziyaretçinin kullandığı web tarayıcısının dilini öğrenmek için get_browser_lang() fonksiyonu kullanılır. string değer döndürür.

echo get_browser_lang();