View Kullanımı

View dosyaları, ekran çıktılarının basıldığı HTML içerikli sayfalardır. /app/views dizininde bulunurlar ve mutlaka bir controller tarafından uygulamaya dahil edilirler.

View Oluşturmak

Aşağıda, Merhaba Dünya! çıktısı veren, HTML içerikli örnek bir view yer almaktadır.

<html>
  <head>
    <title>Örnek View</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Merhaba Dünya!</h1>
  </body>
</html>

View Dahil Etmek

View dosyalarını uygulamaya dahil etmek için $this->load->view() komutu kullanılır.

class Haberler extends Controller
{
  public function index()
  {
    $this->load->view('haberler');
  }
}

Yukarıdaki örnekte /app/views dizininde bulunan haberler.php dosyası, Haberler controllerı içerisinde uygulamaya dahil edilmiştir.

View Dosyasına Veri Göndermek

View dosyalarına controllerlar üzerinde tanımlanan bir dizi değişken vasıtası ile veri gönderilebilir.

class Haberler extends Controller
{
  public function index()
  {
    $data = [
     'baslik' => 'Haber başlığı',
     'icerik' => 'Haber metni',
     'tarih'  => '01.01.2016'
    ];
    $this->load->view('haberler', $data);
  }
}

Yukarıdaki örnekte, $data dizisi ile gönderilen veriler, aşağıdaki gösterildiği gibi view dosyası içerisinde kullanılabilir;

<html>
  <head>
    <title>Örnek View</title>
  </head>
  <body>
    <h1><?php echo $baslik; ?></h1>
    <p><?php echo $icerik; ?></p>
    <p><?php echo $tarih; ?></p>
  </body>
</html>

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, controller içerisinde dizi olarak tanımlanan verilerin, view dosyasında değişken olarak kullanılmasıdır.